Alt nødvendig viden om BMI

Når det handler om at forstå din kropssammensætning og dit helbred, er BMI en vigtig indikator. Her er alt, hvad du har brug for at vide om BMI – fra hvordan man beregner det, til hvad det betyder for dit helbred.

Sådan udregner du BMI:

BMI (Body Mass Index) beregnes ved at dividere din vægt i kg med din højde i meter i kvadrat. 

Formlen er: BMI = vægt (kg) / (højde (m))^2. 

Beregn din BMI her:

BMI BEREGNER

BMI Beregner

Hvad er BMI?

BMI er en måling, der vurderer din kropsmasse i forhold til din højde. Det er en simpel beregning, som kan give dig en idé om, hvorvidt din vægt ligger inden for et sundt interval i forhold til din højde.

Hvad siger BMI om min sundhed?

Dit BMI kan give en generel indikation af din sundhedstilstand. Et normalt BMI tyder typisk på en sund vægt i forhold til din højde. Det er dog vigtigt at bemærke, at BMI alene ikke er tilstrækkeligt til at vurdere din generelle sundhedstilstand, da det ikke tager højde for faktorer som muskelmasse og fordeling af kropsfedt.

Forskellen på BMI for kvinder og mænd

Kvinder

Kvinders kropssammensætning kan variere fra mænds på grund af forskelle i hormoner og kropslige proportioner. Generelt har kvinder en tendens til at have en lidt højere fedtprocent, så deres BMI kan være lidt højere sammenlignet med mænd med samme sundhedstilstand.

Mænd

Mænd har typisk større muskelmasse og lavere fedtprocent sammenlignet med kvinder. Det kan resultere i et lavere BMI for mænd, selv med en sund kropssammensætning.

Om ældres BMI

For ældre personer kan BMI have en lidt anden betydning på grund af naturlige ændringer i kropssammensætningen med alderen. Ældre voksne kan have en tendens til at miste muskelmasse og få mere fedt, hvilket kan påvirke deres BMI.

BMI-grænserne:
Se skema for undervægt, normal vægt og overvægt

Selvom der er forskel på mænd og kvinders kropsammensætning og kønslige faktorer der påvirker BMI-tallet skal alle følge samme skema.

Mænd og kvinder beregner BMI-tallet via samme metode og formel, og bruger også samme skala for overvægt og undervægt.

Skalaen kan du se herunder:

BMI-kategoriBMI-interval
UndervægtigBMI under 18,5
NormalvægtigBMI 18,5 – 24,9
OvervægtigBMI 25,0 – 29,9
Fedme (klasse 1)BMI 30,0 – 34,9
Fedme (klasse 2)BMI 35,0 – 39,9
Ekstrem fedmeBMI 40 eller derover

BMI-tal siger dette om din sundhed:

Lavt BMI-tal

Et lav BMI-tal er som udgangspunkt ikke farligt, og kræver nødvendigvis ikke nogen handling. Det er en indikator der hjælper dig med at spore dig ind på en sundhedsmæssig udfordring du oplever. Et lavt BMI kan indikere undervægt, hvilket naturligvis kan være skadeligt for dit generelle helbred. Det kan i værste instans være forbundet med en række problemer som f.eks. svækket immunforsvar, knogleskørhed og fertilitetsproblemer.

Vær ikke nervøs hvis du har et lavt BMI-tal – men du bør reagere hvis du kan genkende dig selv i en af følgende:

Hurtigt vægttab og BMI

Hurtigt vægttab kan være tegn på underliggende sundhedsproblemer. 

Handlinger du kan tage: 

 • Før maddagbog for at overvåge kalorieindtaget og sikre korrekt ernæring.
 • Deltag i regelmæssig fysisk aktivitet for at bevare muskelmassen og den generelle sundhed.
 • Søg støtte hos sundhedspersonale eller terapeuter for underliggende fysiologiske og/eller psykologiske problemer.

Lav kropsfedtprocent hos kvinder og ældre

 Lavt BMI hænger ofte sammen med lav kropsfedtprocent, hvilket kan udgøre en sundhedsrisiko, især for kvinder og ældre.

Handlinger du kan tage: 

 • Indtag en afbalanceret kost, der er rig på vigtige næringsstoffer.
 • Indfør styrketræningsøvelser for at opbygge og vedligeholde muskelmasse.
 • Diskuter muligheder for hormonbehandling eller kosttilskud med sundhedspersonalet.

Lav kropsfedtprocent hos kvinder og ældre

 Lavt BMI hænger ofte sammen med lav kropsfedtprocent, hvilket kan udgøre en sundhedsrisiko, især for kvinder og ældre.

Handlinger du kan tage: 

 • Indtag en afbalanceret kost, der er rig på vigtige næringsstoffer.
 • Indfør styrketræningsøvelser for at opbygge og vedligeholde muskelmasse.
 • Diskuter muligheder for hormonbehandling eller kosttilskud med sundhedspersonalet.

Højt BMI-tal

Et højt BMI kan være i værste instans være et tegn på overvægt eller fedme, hvilket øger risikoen for forskellige livsstilsrelaterede sygdomme, herunder type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og visse former for kræft.

Et højt BMI, typisk over 25, indikerer ofte en forhøjet kropsfedtprocent. Generelt betragtes moderat overvægt (BMI 25-30) som relativt harmløs, så længe du opretholder en sund livsstil i andre henseender. Det omfatter regelmæssig motion i ca. en halv time dagligt, en sund kost, der følger de officielle anbefalinger, et begrænset alkoholindtag og ikke rygning.

Når BMI overstiger 30 (svær overvægt/fedme), stiger risikoen for forskellige livsstilssygdomme markant. Det kan være type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, galdesten, gigt, slidgigt og flere former for kræft. Samlet set stiger risikoen for disse sygdomme med højere BMI-niveauer og varigheden af overvægten.

Hvis dit høje BMI skyldes andre faktorer end en høj fedtprocent, f.eks. opbygning af muskelmasse gennem styrketræning, er det ikke nødvendigvis skadeligt for dit helbred, hvilket er en af ulemperne ved BMI-tallet (klik her for at læse mere om ulemperne ved BMI-tallet).

Ulemperne ved BMI-tallet

Selvom BMI er et praktisk og almindeligt anvendt mål til vurdering af kropssammensætning, har det også sine ulemper og begrænsninger.

Manglende differentiering mellem muskel- og fedtmasse
En af de primære udfordringer med BMI er, at det ikke skelner mellem kropsmasse og fedtmasse i forhold til muskelmasse.

Ignorerer fordelingen af kropsfedt
BMI tager heller ikke højde for fordelingen af kropsfedt, hvilket er afgørende for vurderingen af sundhedsrisici.

Generelle standardværdier uden individuelle overvejelser
BMI’s standardværdier er baseret på generelle befolkningstendenser og tager ikke højde for individuelle faktorer som køn, alder og etnicitet.

Manglende differentiering mellem forskellige typer af vægt
Endelig kan BMI ikke skelne mellem forskellige typer af vægtøgning eller vægttab, hvilket kan føre til unøjagtige vurderinger af sundhedstilstanden.

I lyset af disse begrænsninger er det vigtigt at erkende, at BMI alene ikke giver en omfattende vurdering af en persons sundhedstilstand, og det bør derfor suppleres med andre målinger og kliniske vurderinger for at få en mere præcis evaluering.

Hvis du er interesseret i endnu en måling, kan du med fordel få alternativer til BMI-beregning her.

Sådan kan du forebygge nævnte livsstilssygdomme:

For at reducere risikoen for livsstilssygdomme relateret til BMI er det vigtigt at have en sund livsstil, herunder regelmæssig motion, afbalanceret kost og vægtkontrol. Det er også vigtigt at undgå rygning og begrænse alkoholforbruget.

Forebyggelse af sygdomme med lavt BMI:

 • Oprethold en afbalanceret kost og undgå underernæring.
 • Dyrk regelmæssig motion for at bevare muskelmassen og det generelle helbred.
 • Vær opmærksom på tegn på spiseforstyrrelser, og søg hjælp, når det er nødvendigt.


Forebyggelse af sygdomme med højt BMI:

 • Spis en sund kost med fokus på frugt, grøntsager og fuldkorn.
 • Træn regelmæssigt for at forbrænde kalorier og opbygge muskelmasse.
 • Undgå for stort indtag af sukker og fedt.
 • Gå til regelmæssige helbredsundersøgelser for at opdage problemer tidligt.
 • Rådfør dig med en sundhedsfaglig person for at få en skræddersyet plan for vægtkontrol og en sund livsstil.

Få alternativer til BMI-beregning:

BMI er en populær metode til at vurdere kropsmasse, men der er også andre måder at vurdere sundhed på. To almindelige alternativer er at måle forholdet mellem talje og hofter og beregne kropsfedtprocenten.

Beregn din talje-hofte-ratio:

Talje-hofte-forholdet er et mål for fordelingen af kropsfedt og kan være en bedre indikator for sundhedsrisici end BMI alene. For at beregne det skal du dividere omkredsen af din talje med omkredsen af dine hofter.

Mål din fedtprocent:

Kendskab til din fedtprocent kan give et mere præcist billede af din kropssammensætning end BMI. Den kan måles ved hjælp af specialudstyr som bioelektrisk impedansanalyse (BIA) eller hudfoldsmålinger.

At forstå dit BMI og andre metoder til at vurdere kropssammensætningen kan være værdifulde værktøjer til at opretholde en sund livsstil og forebygge livsstilssygdomme. Husk dog altid at konsultere en sundhedsfaglig person for at få en grundig evaluering af din sundhedstilstand.

Scroll to Top