Sådan kan mentorstøtte styrke beboere på bosteder


Mennesker med autisme og ADHD kan opleve unikke udfordringer i hverdagen, og bosteder tilbyder et støttende miljø, der kan fremme trivsel og selvstændighed. 

Mentorstøtte kan være et værdifuldt supplement til den pædagogiske og plejemæssige indsats på bosteder, og bidrage til at styrke beboernes personlige og sociale færdigheder.


Hvad er mentorstøtte?


Mentorstøtte involverer en frivillig eller professionel mentor, der danner et langvarigt og tillidsfuldt forhold til en beboer på et bosted. Mentoren yder individuel støtte og vejledning til beboeren i en række områder, herunder:

 • Personlig udvikling: Hjælp med at sætte mål, øge selvtillid, styrke sociale færdigheder og håndtere udfordringer i hverdagen.

 • Fritidsaktiviteter: Støtte til at deltage i fritidsaktiviteter, dyrke interesser og udvikle nye hobbyer.

 • Samfundsdeltagelse: Vejledning i at navigere i lokalsamfundet, opbygge sociale netværk og øge selvstændighed.

 • Uddannelse og beskæftigelse: Støtte til at finde uddannelsesmuligheder, opnå beskæftigelse og udvikle karrieremål.

 

Fordele ved mentorstøtte på bosteder:


Mentorstøtte på bosteder for personer med autisme og ADHD kan tilbyde en række fordele, herunder:

 • Forbedret mental sundhed: Mentoren kan være en kilde til støtte og opmuntring, hvilket kan bidrage til at reducere stress, angst og depression hos beboeren.

 • Øget selvtillid og selvværd: Mentorstøtte kan styrke beboerens tro på egne evner og fremme en positiv selvopfattelse.

 • Udviklede sociale færdigheder: Mentoren kan hjælpe beboeren med at lære at kommunikere effektivt, håndtere konflikter og opbygge positive relationer.
 • Øget selvstændighed: Mentorstøtte kan give beboeren værktøjer og strategier til at håndtere hverdagens udfordringer mere selvstændigt.

 • Forbedret livskvalitet: Mentorstøtte kan bidrage til en mere meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse for beboeren.Eksempler på mentorstøtte i praksis:

 • En mentor kan hjælpe en beboer med at planlægge og udføre daglige opgaver, f.eks. at lave mad, rengøre og håndtere økonomi.

 • En mentor kan ledsage en beboer til fritidsaktiviteter, f.eks. sport, kunst eller musik, og hjælpe med at opbygge sociale relationer.

 • En mentor kan støtte en beboer i at finde en praktikplads eller et job, og hjælpe med at udvikle jobfærdigheder.

 • En mentor kan tilbyde et lyttende øre og en støttende tilstedeværelse, når beboeren oplever udfordringer eller frustrationer.

   

Opsummering

Mentorstøtte kan være et værdifuldt supplement til den pædagogiske og plejemæssige indsats på bosteder for personer med autisme og ADHD. 

Mentorstøtte kan øge beboernes livskvalitet og hjælpe dem med at nå deres fulde potentiale. Et veludviklet mentorstøtteprogram kræver investering i rekruttering, uddannelse og løbende opfølgning, men fordelene for både beboere og bostedet kan være betydelige.

Scroll to Top